English Turkish Arabic Persian German Russian Chinese-Simplified
  

شما در ترکیه تنها نیستید!

ما به عنوان myhomeTurkiye.com در امور حقوقی و مالی مربوط به کل فرایند سرمایه گذاری در املاک و مسائل مربوط به شهروندی از شما پشتیبانی می کنیم. علاوه بر این ، ما در کلیه قراردادها ، مالیات و مسائل مشابه در زمینه املاک ، خرید ، فروش ، اجاره در خدمت شما هستیم.
Hukuki ve Mali Danışmanlık-1

هنگامی که تصمیم به سرمایه گذاری یا زندگی در ترکیه می گیرید ، در مورد مسائل حقوقی و مالی به اطلاعات نیاز خواهید داشت. در این مرحله ، به عنوان myhomeTurkiye.com ، ما در همه امور از شما پشتیبانی می کنیم. ما نه تنها در اولین مرحله سرمایه گذاری و مراحل شهروندی شما ، بلکه در کلیه موارد حقوقی و مالی که ممکن است بعداً به آن نیاز داشته باشید ، همراه شما هستیم. ما از آماده سازی قراردادها ، تا پیگیری کلیه مقررات قانونی ، در مواردی مانند پرداخت مالیات و اجاره املاک شما ، خدمات را به شما ارائه می دهیم.